แม่เพนกวิน http://mompenguin.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=24-09-2008&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=24-09-2008&group=3&gblog=50 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก 101 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=24-09-2008&group=3&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=24-09-2008&group=3&gblog=50 Wed, 24 Sep 2008 10:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-09-2008&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-09-2008&group=3&gblog=49 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 93 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-09-2008&group=3&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-09-2008&group=3&gblog=49 Tue, 16 Sep 2008 11:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=11-09-2008&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=11-09-2008&group=3&gblog=48 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 88 & 62.0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=11-09-2008&group=3&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=11-09-2008&group=3&gblog=48 Thu, 11 Sep 2008 21:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=09-09-2008&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=09-09-2008&group=3&gblog=47 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 86 & 62.0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=09-09-2008&group=3&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=09-09-2008&group=3&gblog=47 Tue, 09 Sep 2008 18:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=06-09-2008&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=06-09-2008&group=3&gblog=46 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 83 & 61.7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=06-09-2008&group=3&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=06-09-2008&group=3&gblog=46 Sat, 06 Sep 2008 12:58:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-09-2008&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-09-2008&group=3&gblog=45 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 80 & 62.2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-09-2008&group=3&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-09-2008&group=3&gblog=45 Wed, 03 Sep 2008 16:31:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=29-08-2008&group=3&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=29-08-2008&group=3&gblog=44 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 75 & 62.3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=29-08-2008&group=3&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=29-08-2008&group=3&gblog=44 Fri, 29 Aug 2008 21:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-08-2008&group=3&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-08-2008&group=3&gblog=43 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 74 & 63.1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-08-2008&group=3&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-08-2008&group=3&gblog=43 Thu, 28 Aug 2008 16:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-08-2008&group=3&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-08-2008&group=3&gblog=42 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 72]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-08-2008&group=3&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-08-2008&group=3&gblog=42 Tue, 26 Aug 2008 18:20:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=25-08-2008&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=25-08-2008&group=3&gblog=41 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 71 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=25-08-2008&group=3&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=25-08-2008&group=3&gblog=41 Mon, 25 Aug 2008 17:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-08-2008&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-08-2008&group=3&gblog=40 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 67 & 62.6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-08-2008&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-08-2008&group=3&gblog=40 Thu, 21 Aug 2008 19:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-08-2008&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-08-2008&group=3&gblog=39 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 66 & 62.7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-08-2008&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-08-2008&group=3&gblog=39 Wed, 20 Aug 2008 20:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-08-2008&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-08-2008&group=3&gblog=38 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 65 & 62.5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-08-2008&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-08-2008&group=3&gblog=38 Tue, 19 Aug 2008 16:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-08-2008&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-08-2008&group=3&gblog=37 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 64 & 62.2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-08-2008&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-08-2008&group=3&gblog=37 Mon, 18 Aug 2008 17:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=17-08-2008&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=17-08-2008&group=3&gblog=36 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 63 & 61.7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=17-08-2008&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=17-08-2008&group=3&gblog=36 Sun, 17 Aug 2008 12:51:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-08-2008&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-08-2008&group=3&gblog=35 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 62 & 61.9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-08-2008&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-08-2008&group=3&gblog=35 Sat, 16 Aug 2008 14:04:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=14-08-2008&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=14-08-2008&group=3&gblog=34 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 60]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=14-08-2008&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=14-08-2008&group=3&gblog=34 Thu, 14 Aug 2008 21:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=13-08-2008&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=13-08-2008&group=3&gblog=33 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 59 & 61.5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=13-08-2008&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=13-08-2008&group=3&gblog=33 Wed, 13 Aug 2008 20:11:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=08-08-2008&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=08-08-2008&group=3&gblog=32 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 54 & 61.6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=08-08-2008&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=08-08-2008&group=3&gblog=32 Fri, 08 Aug 2008 21:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=07-08-2008&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=07-08-2008&group=3&gblog=31 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 53 & 61.4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=07-08-2008&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=07-08-2008&group=3&gblog=31 Thu, 07 Aug 2008 22:23:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=06-08-2008&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=06-08-2008&group=3&gblog=30 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 52 & 61.3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=06-08-2008&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=06-08-2008&group=3&gblog=30 Wed, 06 Aug 2008 21:42:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=05-08-2008&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=05-08-2008&group=3&gblog=29 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 51 & 61.6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=05-08-2008&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=05-08-2008&group=3&gblog=29 Tue, 05 Aug 2008 18:30:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=04-08-2008&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=04-08-2008&group=3&gblog=28 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 50 & 61.8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=04-08-2008&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=04-08-2008&group=3&gblog=28 Mon, 04 Aug 2008 19:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-08-2008&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-08-2008&group=3&gblog=27 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 49 & 61.8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-08-2008&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-08-2008&group=3&gblog=27 Sun, 03 Aug 2008 19:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=02-08-2008&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=02-08-2008&group=3&gblog=26 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 47 - 62.4 & 48 - 61.9 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=02-08-2008&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=02-08-2008&group=3&gblog=26 Sat, 02 Aug 2008 15:04:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=31-07-2008&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=31-07-2008&group=3&gblog=25 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 46 & 62.2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=31-07-2008&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=31-07-2008&group=3&gblog=25 Thu, 31 Jul 2008 16:25:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=30-07-2008&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=30-07-2008&group=3&gblog=24 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 45 & ตะบะแตก 61.7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=30-07-2008&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=30-07-2008&group=3&gblog=24 Wed, 30 Jul 2008 19:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=29-07-2008&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=29-07-2008&group=3&gblog=23 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : ลดวันที่ 44 & แผนใหม่วันที่ 2 & 61.9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=29-07-2008&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=29-07-2008&group=3&gblog=23 Tue, 29 Jul 2008 20:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-07-2008&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-07-2008&group=3&gblog=22 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : ลดวันที่ 43 & แผนใหม่วันที่ 1 : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-07-2008&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-07-2008&group=3&gblog=22 Mon, 28 Jul 2008 19:55:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=27-07-2008&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=27-07-2008&group=3&gblog=21 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : วันที่ 42 & ปรับแผนใหม่ดีกว่า : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=27-07-2008&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=27-07-2008&group=3&gblog=21 Sun, 27 Jul 2008 21:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=24-07-2008&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=24-07-2008&group=3&gblog=20 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 39 & กับปาร์ตี้เล็ก ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=24-07-2008&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=24-07-2008&group=3&gblog=20 Thu, 24 Jul 2008 20:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=23-07-2008&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=23-07-2008&group=3&gblog=19 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 38 & ขี้เกียจไปทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=23-07-2008&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=23-07-2008&group=3&gblog=19 Wed, 23 Jul 2008 20:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=22-07-2008&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=22-07-2008&group=3&gblog=18 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : วันที่37 & กลับมาคุมอาหารใหม่ : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=22-07-2008&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=22-07-2008&group=3&gblog=18 Tue, 22 Jul 2008 21:54:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-07-2008&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-07-2008&group=3&gblog=17 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : ลดน้ำหนักวันที่36 : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-07-2008&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-07-2008&group=3&gblog=17 Mon, 21 Jul 2008 16:54:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-07-2008&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-07-2008&group=3&gblog=16 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 35 & หยุดยาววันสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-07-2008&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-07-2008&group=3&gblog=16 Sun, 20 Jul 2008 16:43:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-07-2008&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-07-2008&group=3&gblog=15 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: ลดน้ำหนักวันที่ 34 กับโหมดพักเด้อ :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-07-2008&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-07-2008&group=3&gblog=15 Sat, 19 Jul 2008 13:33:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-07-2008&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-07-2008&group=3&gblog=14 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 33 กับวันเข้าพรรษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-07-2008&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-07-2008&group=3&gblog=14 Fri, 18 Jul 2008 14:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-07-2008&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-07-2008&group=3&gblog=13 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : ลดน้ำหนักครบเดือนแล้ว : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-07-2008&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-07-2008&group=3&gblog=13 Wed, 16 Jul 2008 10:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=15-07-2008&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=15-07-2008&group=3&gblog=12 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 30 ชักขี้เกียจ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=15-07-2008&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=15-07-2008&group=3&gblog=12 Tue, 15 Jul 2008 17:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=10-07-2008&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=10-07-2008&group=3&gblog=11 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : ลดน้ำหนักวันที่ 25 กับข่าวการทดสอบร่างกาย : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=10-07-2008&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=10-07-2008&group=3&gblog=11 Thu, 10 Jul 2008 17:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=09-07-2008&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=09-07-2008&group=3&gblog=10 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ทานมากมาย... ลดน้ำหนักวันที่ 23]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=09-07-2008&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=09-07-2008&group=3&gblog=10 Wed, 09 Jul 2008 0:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-09-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-09-2008&group=1&gblog=10 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[เพนกวินจะไปรร.แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-09-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=18-09-2008&group=1&gblog=10 Thu, 18 Sep 2008 11:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=07-07-2008&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=07-07-2008&group=3&gblog=9 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักมาได้ 22 วันแล้ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=07-07-2008&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=07-07-2008&group=3&gblog=9 Mon, 07 Jul 2008 18:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-07-2008&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-07-2008&group=3&gblog=8 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักวันที่ 18 แล้ว เริ่มเห็นผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-07-2008&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=03-07-2008&group=3&gblog=8 Thu, 03 Jul 2008 17:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-06-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-06-2008&group=3&gblog=7 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนัก วันที่ 11 แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-06-2008&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-06-2008&group=3&gblog=7 Thu, 26 Jun 2008 21:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=25-06-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=25-06-2008&group=3&gblog=6 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : จิตตก : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=25-06-2008&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=25-06-2008&group=3&gblog=6 Wed, 25 Jun 2008 14:32:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=22-06-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=22-06-2008&group=3&gblog=5 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : อาหารของแม่... อุปสรรค ลดน้ำหนัก ของฉัน : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=22-06-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=22-06-2008&group=3&gblog=5 Sun, 22 Jun 2008 21:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-06-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-06-2008&group=3&gblog=4 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : == > ยังลดอยู่นะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-06-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-06-2008&group=3&gblog=4 Sat, 21 Jun 2008 12:37:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-06-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-06-2008&group=3&gblog=3 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[=====> เริ่มนับใหม่ดีกว่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-06-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=19-06-2008&group=3&gblog=3 Thu, 19 Jun 2008 20:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=12-06-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=12-06-2008&group=3&gblog=2 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 1 ของการลดน้ำหนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=12-06-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=12-06-2008&group=3&gblog=2 Thu, 12 Jun 2008 17:38:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=11-06-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=11-06-2008&group=3&gblog=1 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ : : ===> เริ่มซะที...ดีแน่ๆ <=== : : ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=11-06-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=11-06-2008&group=3&gblog=1 Wed, 11 Jun 2008 21:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-08-2008&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-08-2008&group=2&gblog=4 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[เมาท์นักเรียนดีกว่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-08-2008&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-08-2008&group=2&gblog=4 Thu, 21 Aug 2008 19:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-07-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-07-2008&group=2&gblog=3 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ระลึกถึง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-07-2008&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-07-2008&group=2&gblog=3 Wed, 16 Jul 2008 10:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=12-06-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=12-06-2008&group=2&gblog=2 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : วันไหว้ครู : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=12-06-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=12-06-2008&group=2&gblog=2 Thu, 12 Jun 2008 18:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-09-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-09-2008&group=1&gblog=9 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งแรกกับทะเลของเพนกวิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-09-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=16-09-2008&group=1&gblog=9 Tue, 16 Sep 2008 20:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=02-07-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=02-07-2008&group=1&gblog=7 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : กิจกรรมวันเสาร์ของเพนกวิน : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=02-07-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=02-07-2008&group=1&gblog=7 Wed, 02 Jul 2008 13:20:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-05-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-05-2008&group=1&gblog=6 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : เพนกวินที่โรงพยาบาล : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-05-2008&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=28-05-2008&group=1&gblog=6 Wed, 28 May 2008 10:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-05-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-05-2008&group=1&gblog=5 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[: : HAPPY BIRTHDAY TO ===> PENGUIN : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-05-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=26-05-2008&group=1&gblog=5 Mon, 26 May 2008 22:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-05-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-05-2008&group=1&gblog=3 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรกของเด็กชายเพนกวิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-05-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-05-2008&group=1&gblog=3 Wed, 21 May 2008 13:21:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-05-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-05-2008&group=1&gblog=2 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[แหละแล้ว!! เพนกวิน ก็มาเยือน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-05-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=21-05-2008&group=1&gblog=2 Wed, 21 May 2008 21:15:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-05-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-05-2008&group=1&gblog=1 http://mompenguin.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จัก เพนกวิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-05-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mompenguin&month=20-05-2008&group=1&gblog=1 Tue, 20 May 2008 21:41:17 +0700